transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Direct and indirect effects of parents´ education on reading achievement among third graders in Sweden.

Författare och institution:
Eva Myrberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Monica Rosén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
British Journal of Educational Psychology, 79 ( 4 ) s. 695-711
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
103103
Posten skapad:
2009-12-08 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007