transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molar-incisor hypomineralisation.

Författare och institution:
K L Weerheijm (-); Birgitta Jälevik (Odontologiska institutionen, Avdelningen för pedodonti); S Alaluusua (-)
Publicerad i:
Caries research, 35 ( 5 ) s. 390-1
ISSN:
0008-6568
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Pedodonti
Nyckelord:
Dental Enamel, abnormalities, pathology, Humans, Incisor, pathology, Molar, pathology, Porosity, Terminology as Topic, Tooth Demineralization, classification
Postens nummer:
103060
Posten skapad:
2009-12-08 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007