transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk manager or risqué manager? The new face of the management accountant.

Författare och institution:
Gudrun Baldvinsdottir (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); John Burns (-); Hanne Nörreklit (-)
Publicerad i:
CIMA: Research executive summaries series, 5 ( 13 )
ISSN:
1744-702X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
102965
Posten skapad:
2009-12-08 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007