transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communication and quality of life in individuals receiving home mechanical ventilation

Författare och institution:
Katja Laakso (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Agneta Markström (-); Lena Hartelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
2009 ERS Annual Congress, Wien, Österrike, 12-16 september,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
102938
Posten skapad:
2009-12-07 15:22
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007