transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Första året i BITA (Barn i Tandvården) - Svarsfrekvens och bortfallsanalys

Författare och institution:
Azadeh Ahmadzadeh (Institutionen för odontologi); Catharina Hägglin (Institutionen för odontologi); Lars Dahlström (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Odontologisk Riksstämma, 2009-11-13, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
102867
Posten skapad:
2009-12-04 17:54
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007