transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toeplitz and Hankel operators and Dixmier traces on the unit ball of Cn

Författare och institution:
M. Englis (-); K. Guo (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Proceedings of the American Mathematical Society, 137 ( 11 ) s. 3669-3678
ISSN:
0002-9939
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We compute the Dixmier trace of pseudo-Toeplitz operators on the Fock space. As an application we find a formula for the Dixmier trace of the product of commutators of Toeplitz operators on the Hardy and weighted Bergman spaces on the unit ball of ℂd. This generalizes an earlier work of Helton-Howe for the usual trace of the anti-symmetrization of Toeplitz operators.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Boundary CR operators; Dixmier trace; Hankel operators; Invariant Banach spaces; Macaev classes; Pseudo-differential operators; Pseudo-Toeplitz operators; Schatten- von Neumann classes; Toeplitz operators; Trace
Postens nummer:
102827
Posten skapad:
2009-12-04 15:06
Posten ändrad:
2016-07-12 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007