transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flickan och monstret. Om Inger Edelfeldt, Gilbert och Gubar och postmoderna freaks.I:Tilltal och svar. Studier tillägnade beata Agrell.

Författare och institution:
Ingrid Holmquist (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Tilltal och svar. Sudier tillägnade Beata Agrell, s. 46-56
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln beskriver hur ett kvinnligt subjekt skapas i Inger Edelfeldts verk, speciellt i romanen Kamalas bok (1986).Analysen utgår dels från ten teori om kvinnor som monster, Sandra Gilbert och Susan Gubars teori om "Ängeln och monstret" i The Madwoman in the Attic (1979), dels från en bredare postmodern teori om monstret som en gränsöverskridande hybridvarelse.Båda teorierna appliceras på huvudpersonens möte med vargbarnet Kamala. Med Gilbert och Gubars teori framträder patriarkala förtrycksmekanismer, medan den andra öppnar för en sorts karnevalisk motståndpotential.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Inger Edelfeldt, Kamalas bok, Sandra Gilbert, Susan Gubar The madwoman in the Attic, monsterteori
Postens nummer:
102804
Posten skapad:
2009-12-04 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007