transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideström, Jonas: Lokal kyrklig identitet: En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kyrkohistorisk årsskrift 2009, s. 273-277
ISSN:
0085-2619
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Recension av Jonas Ideströms avhandling
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
Nyckelord:
ecklesiolog, implicit ecklesiologi,i social kropp
Postens nummer:
102765
Posten skapad:
2009-12-04 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007