transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring Work-Life Conflict in Dual Earner Families in a Swedish It company

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete); Margareta Bäck-Wiklund (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Paper-presentation International Conference , The Danish National Center for Social Research (SFI) . Copenhagen. May, 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
102743
Posten skapad:
2009-12-04 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007