transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond teaching and learning - disciplining boys in remedial classes during the 1960's in Sweden

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Pernilla Larsson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Learning, social interaction and diversity – exploring identities in school practices [E. Hjörne, G. van der Aalsvoort & G. de Abreu (Eds)], s. 139-154
ISBN:
9789460918025
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense publisher
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
102654
Posten skapad:
2009-12-02 22:44
Posten ändrad:
2012-08-15 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007