transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolproblem blir elevproblem

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
KRUT, i tryck
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
102652
Posten skapad:
2009-12-02 22:33
Posten ändrad:
2010-04-01 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007