transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nomenklatur inom ämnesområdet näringslära: Förslag till en gemensam tolkning av termer

Författare och institution:
Susan W Andersson (Institutionen för invärtesmedicin); Mette Axelsen (Institutionen för invärtesmedicin); Christina Berg (Institutionen för hushållsvetenskap); L Normen (Institutionen för invärtesmedicin); Jenny Tulldahl (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Nutrition, 41 s. 33-36
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
102642
Posten skapad:
2009-12-02 16:00
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007