transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur det civila blev kvinnligt - och det militära manligt

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Sammanflätat. Civilit och militärt i det tidigmoderna Sverige. Opuscula Historica Upslaiensia, ( 40 ) s. 20
ISSN:
0284-8783
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
102630
Posten skapad:
2009-12-02 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007