transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sammanflätat. Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. Opuscula Historica Upsaliensia 40

Redaktör(er):
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-977312-3-2
Antal sidor:
173
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Opuscula Historica Upsaliensia
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nuförtiden är de flesta på det klara med var gränsen går mellan civila och militära organisationer. Ingen tar miste på vad och vem som hör till den ena respektive den andra. Så har det emellertid inte alltid varit. Under flera hundra år var i stället åtskillnaden mellan samhällets civila och militära sfärer mycket otydlig, ja, den fanns knappast. Civila behov och organisationer förutsatte och byggde på de militära - och vice versa. Konsekvenserna behandlas i denna antologi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Civilt, militärt, våld, stat, tidigmodern
Postens nummer:
102629
Posten skapad:
2009-12-02 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007