transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förstärkt rättighetslagstiftning brådskar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Gotlands Allehanda den 2 december 2009,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Rättighetslagstiftning, funktionshinder, arbetsmarknaden
Postens nummer:
102600
Posten skapad:
2009-12-02 08:59
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007