transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Komplext och komplicerat

Författare och institution:
Claes Ohlsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
I: Olovsson, Eva (red.) Service på nätet. Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser. , s. 52–64
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Språkrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
102562
Posten skapad:
2009-12-01 16:40
Posten ändrad:
2010-01-13 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007