transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conditional percolation on one-dimensional lattices

Författare och institution:
Marina Axelson-Fisk (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Advances in Applied Probability, 41 ( 4 ) s. 3395-3415
ISSN:
0001-8678
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Conditioning i.i.d.\ bond percolation with retention parameter $p$ on a one-dimensional periodic lattice on the event of having a bi-infinite path from $-\infty$ to $\infty$ is shown to make sense, and the resulting model exhibits a Markovian structure that facilitates its analysis. Stochastic monotonicity in $p$ turns out to fail in general for this model, but a weaker monotonicity property does hold: the average edge density is increasing in $p$.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Conditional percolation, stochastic domination, one-dimensional lattices, Markov chains
Postens nummer:
102536
Posten skapad:
2009-12-01 13:28
Posten ändrad:
2016-07-04 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007