transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det finns mycket kvar att göra! Några reflektioner kring framtida imerforskning i Sverige

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Olsson, E & A. Rabo (eds) Vem älskar imerforskning? En jubileumsskrift för CEIFO 2009,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
102499
Posten skapad:
2009-12-01 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007