transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolan -en arena för mobbning: En forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan

Författare och institution:
Björn Eriksson (-); Odd Lindberg (-); Erik Flygare (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-85009-06-7
Antal sidor:
146
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Skolverket/Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
102488
Posten skapad:
2009-12-01 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007