transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Webbenkäter som datafångstteknik: En litteraturöversikt

Författare och institution:
Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
102484
Posten skapad:
2009-12-01 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007