transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acute ethanol exposure elevates muscarinic tone in the septohippocampal system.

Författare och institution:
Mia Ericson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Michelle Sama (-); Hermes H Yeh (-)
Publicerad i:
Journal of neurophysiology, 103 ( 1 ) s. 290-296
ISSN:
1522-1598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The septohippocampal system has been implicated in the cognitive deficits associated with ethanol consumption, but the cellular basis of ethanol action awaits full elucidation. In the MS/DB, a muscarinic tone, reflective of firing activity of resident cholinergic neurons, regulates that of their non-cholinergic, putatively GABAergic, counterparts. Here we tested the hypothesis that ethanol alters this muscarinic tone. The spontaneous firing activity of cholinergic and non-cholinergic MS/DB neurons were monitored in acute MS/DB slices from C57Bl/6 mice. Exposing the entire slice to ethanol increased firing in both cholinergic and non-cholinergic neurons. However, applying ethanol focally to individual MS/DB neurons increased firing only in cholinergic neurons. The differential outcome suggested different mechanisms of ethanol action on cholinergic and non-cholinergic neurons. Indeed, with bath-perfused ethanol, the muscarinic antagonist methyl scopolamine prevented the increase in firing in non-cholinergic, but not cholinergic, MS/DB neurons. Thus, the effect on non-cholinergic neuronal firing was secondary to ethanol's direct action of acutely increasing muscarinic tone. We propose that the acute ethanol-induced elevation of muscarinic tone in the MS/DB contributes to the altered net flow of neuronal activity in the septohippocampal system that underlies compromised cognitive function.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurofysiologi
Postens nummer:
102479
Posten skapad:
2009-12-01 10:40
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007