transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Historic Mortars and Skills Revived

Kargir Yapi Konusunda Isvec DeneYmi: Malzeme ve Tekniker

Författare och institution:
Ewa Sandström Malinowski (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
International Symposium on Appropriate Methods and Approaches for the Conservation of the Land Walls; 20-22 Januari, Istanbul, s. 23-27
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln sammanfattar de senaste decenniers återgång till kalk som byggnadsmaterial vid restaurering av byggnader med kulturhistoriskt värde. Exemplen är hämtade från hela Norden. De anknyter till de problem som Istanbuls landmurar brottas med.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Ytterligare information:
Artikeln är publicerad i en rapport från det vetenskapliga symposiet "International Symposium on Appropriate Methods and Approaches for the Conservation of the Land Walls; 20-22 Januari, Istanbul" anordnad av Istanbul Metropoliten Municipality i samband med diskussion kring bevarandet av Istanbuls landmurar med rötter i antiken. Författarens namn anges ofullständigt i publikationen. Namnet anges som Ewa Sandström resp Ewa Sanström.
Postens nummer:
102458
Posten skapad:
2009-11-30 16:11
Posten ändrad:
2010-06-11 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007