transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den föränderliga ladugården

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Byggnadskultur, ( 2 ) s. 16-19
ISSN:
03486885
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Presentation av forskningsprojektet Den svenska ladugården
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap ->
Animalieproduktion
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
landskap, ladugård, ulatofta, mjölkproduktion
Postens nummer:
102433
Posten skapad:
2009-11-30 13:13
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007