transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human Rights or Human Wrongs? Towards a 'Thin' Universal Code of Human Rights for the Twenty-first Century

Författare och institution:
Mikael Baaz (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk Tidskrift, ( 2 ) s. 398-420
ISSN:
1100-7761
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
102413
Posten skapad:
2009-11-30 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007