transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förskoleklassen och integrationen med skolan - hinder och möjligheter

Bilaga 1 i Rapport till regeringen, juni 2000, Integrationen förskolklass - grundskola - fritidshem, Dnr 98:2144

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Skolverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Skolverket har haft i uppdrag av regeringen att under tre år följa utvecklingen i kommunerna av integrationen mellan förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Den 1 januari 1998 övergick bestämmelserna om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till skollagen. Samtidigt infördes förskoleklassen - en egen skolform för sexåringar, frivillig för barnen men obligatorisk för kommunerna att tillhandahålla. Ett syfte med reformen är att förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskolan ska närma sig varandra för att förbättra kvaliteten i alla dessa verksamheter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Förskoleverksamhet, Grundskola, Skolbarnsomsorg
Postens nummer:
102332
Posten skapad:
2009-11-27 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007