transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns perspektiv vid dokumentation - en chimär eller möjlighet

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoletidningen, ( 4 ) s. 13-16
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Jag har i andra sammanhang hävdat att ”barns perspektiv” utgör ett centralt tema i alla nyare teorier om barn och barns lärande. Innebär detta att vi håller på att få ett nytt universellt eller generellt perspektiv trots att hela den postmoderna teoribildningen argumenterar mot generella teorier? Eller vad betyder det att man idag överallt kan läsa att barns perspektiv skall vara utgångspunkt för pedagogisk verksamhet?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Förskola, barn, dokumentation, lärande
Postens nummer:
102328
Posten skapad:
2009-11-27 09:45
Posten ändrad:
2009-11-27 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007