transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preschool teachers' play experience - then and now

Författare och institution:
Anette Sandberg (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Early Childhood Research & Practice, 5 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Preschool, teacher, play, learning
Postens nummer:
102325
Posten skapad:
2009-11-27 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007