transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns olikheter - en pedagogisk utmaning

Författare och institution:
Pia Williams (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Pedagogisk Forskning i Sverige, 5 ( 4 ) s. 284-306
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I pedagogiska sammanhang ser man idag kommunikation både som ett mål och som medel för lärande dvs. kommunikation och samspel har fått en central roll i läroplanen och i pedagogiken. Om man som pedagog är medveten om språkets och kommunikationens betydelse för lärandet, hur finner man då de bästa betingelserna för en kommunikation där alla barn i en grupp får utrymme att tala och uttrycka sig. Innehållet i denna artikel studerar effekten av ett försök där en pedagog i syfte att få de tysta barnen i en förskolegrupp mer språkligt aktiva, delar upp barnen i tre olika grupperingar; en grupp med tysta flickor, en grupp med aktiva flickor och en pojkgrupp. Barnen får i grupperna vid tre tillfällen lösa identiska problem. Resultaten visar att samtalen saknas mellan pedagogen och barnen där de tillsammans problematiserar frågan hur en jämlik kommunikation skall bli möjlig. Den gruppering av barnen som pedagogen gjorde i syfte att få de tysta barnen mer språkligt aktiva leder inte till det mål som eftersträvades.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Barn, lärande, barns olikheter, förskola
Postens nummer:
102318
Posten skapad:
2009-11-27 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007