transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book Reviews. Elizabeth E. Peacock Reviews Plant Biology for Cultural Heritage: Biodeterioration and Conservation

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Journal of the Institute of Conservation, 32 ( 2 ) s. 249-251
ISSN:
1945-5224
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
conservation, cultural heritage, biodeterioration
Ytterligare information:
the doi link covers all reviews published in the issue
Postens nummer:
102264
Posten skapad:
2009-11-26 14:14
Posten ändrad:
2012-04-10 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007