transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clara cell protein 16 (CC16) serum levels in infants during respiratory syncytial virus infection.

Författare och institution:
Sofi Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Sigurdur Kristjánsson (-); Stefania P Bjarnarson (-); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Anna Rudin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 98 ( 3 ) s. 579-81
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Case-Control Studies, Humans, Infant, Influenza, Human, blood, Paramyxoviridae Infections, blood, Respiratory Syncytial Virus Infections, blood, Uteroglobin, blood
Postens nummer:
102251
Posten skapad:
2009-11-26 13:22
Posten ändrad:
2010-01-27 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007