transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information breakdown: educational film between the invisible and the visible.

Författare och institution:
Kajsa Widegren (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
7th European Feminist Research Conference Gendered Cultures at the Crossroads of Imagination, Knowledge and Politics,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
102224
Posten skapad:
2009-11-26 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007