transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kreativitet och lärande - en utmaning för pedagogen

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
I. Johansson & I. Holmbäck-Rholande (Red.), Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att skriva ett kapitel i en antologi om ”Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem” som avser att blicka framåt är naturligtvis ett vågspel. Ingen kunde väl ana under börsmäklarnas storhetstid för cirka tio år sedan att de före år 2000 skulle vara utbytta mot datorfreaken. Och att i detta samhälle, med allt snabbare förändringar, försöka säga något om vad barn idag under sin förskoletid behöver för erfarenheter som sedan kan vara till gagn i deras vuxna liv, är naturligt nog nästan omöjligt. Självklart påverkar politiska beslut, resurser, ramar och kompetenser vad som är möjligt att åstadkomma i förskolan. Likväl kan man naturligtvis välja att se det som ett steg i ”rätt” riktning att förskolan nu fått en läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998a) och att det diskuteras på regeringsnivå om att sänka åldern för en allmän förskola, ett beslut som skulle sätta barns rättigheter på agendan redan från fyra års ålder. Men oavsett alla politiska beslut och ramar så menar jag att man kan sätta nyskapande i centrum, ta ett kliv in i förskolans värld och utveckla en vision för förskolan trots alla ekonomiska nedskärningar och skräckscenarier (Lidholt, 1999; Nohrstedt, 1999). Men visioner för framtiden och utmaningar för pedagoger måste ändå ta sitt avstamp i de internationella och nationella trender som kan skönjas. Med min personliga utgångspunkt i forskning om hur barn skapar förståelse för sin omvärld, kommer lärandet och dess förutsättningar att bli centralt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
förskola, små barn, kreativitet och lärande, trender
Postens nummer:
102221
Posten skapad:
2009-11-26 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007