transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Habeas Corpus: A survey for SNK - a Swedish national corpus

Författare och institution:
Maia Andréasson (Institutionen för svenska språket); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Magnus Merkel (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research reports / Department of Swedish, University of Gothenburg, ISSN 1401-5919
Antal sidor:
38
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
CLT, corpus linguistics, lingusitic resources, e-science
Ytterligare information:
Research Reports from the Department of Swedish, University of Gothenburg, GU-ISS-08-1.
Postens nummer:
102220
Posten skapad:
2009-11-26 08:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007