transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att lära som sexåring

Skolverkets monografiserie

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Ulla Mauritzson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vilka är statens intentioner med samverkan/integrering av förskola och skola och hur har dessa förändrats de senaste decennierna? Vad kan vi lära oss av alla de försöks- och utvecklingsarbeten som bedrivits runt om i kommunerna? Vad är bra för barn i åldrarna runt skolstarten? Hur kan man med stöd i forskning om barns lärande och utveckling, i relation till de mål och riktlinjer som finns, ge ett perspektiv på vad som kan betraktas som en god verksamhet för barn i åldrarna runt skolstarten? Att lära som sexåring vänder sig till pedagoger, rektorer och övriga befattningshavare inom skola och barnomsorg, tjänstemän och politiker, utbildare, föräldrar m.fl. som är intresserade av utveckling av verksamhet för barn i åldrarna kring skolstart.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
förskola/skola, barns lärande, integrering
Postens nummer:
102219
Posten skapad:
2009-11-26 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007