transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Return of the Body: Re-imagining the Ecclesiology of Church of Sweden

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
For the Sake of the World: Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh. Ed. by Jonas Ideström, s. 125-145
ISBN:
978-1-60899-108-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pickwick Publications
Förlagsort:
Eugene, Oregon
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Nyckelord:
Ecclesiology, Church of Sweden, Social Embodiment, Secularization
Ytterligare information:
A concluding discussion of the other contributions to the book.
Postens nummer:
102213
Posten skapad:
2009-11-26 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007