transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linguistic diversity in the information society

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the SALTMIL 2009 workshop on Information Retrieval and Information Extraction for Less Resourced Languages, s. 1-7
ISBN:
978-84-692-4940-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
CLT, low-density languages, minority languages, lingusitic resources
Postens nummer:
102209
Posten skapad:
2009-11-26 08:12
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007