transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The life circumstances of persons with a psychiatric disability. A survey in a region in southern Sweden.

Författare och institution:
Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ( 16 ) s. 738-748
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Postens nummer:
102191
Posten skapad:
2009-11-25 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007