transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omedelbart omhändertagande av det asfyktiska nyfödda barnet

Författare och institution:
Mats Blennow (-); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Lärobok i obstetrik. Redaktörer: Marsal, Karel, Hagberg, Henrik, Westgren, Magnus, s. 627-634
ISBN:
978-91-44-00731-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
102184
Posten skapad:
2009-11-25 15:55
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007