transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Betalningsdestination när flera fordringsförhållanden påstås föreligga – vad skall bevisas och av vem?

Analys av NJA 2009 s. 64

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
PointLex,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Civilprocess
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
Postens nummer:
102134
Posten skapad:
2009-11-24 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007