transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ålder, kön och lek: skiss över en forskningsterräng

Författare och institution:
Kajsa Widegren (Institutionen för kulturvetenskaper); Jeanette Sundhall (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Friendship in feminist conversation, Ed. M. Liinason, S. Grenz, K. Alnebratt, B. Larsson,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
barn, lek, genus
Postens nummer:
102125
Posten skapad:
2009-11-24 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007