transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenging sexism? Gender and ethnicity in the secondary school

Författare och institution:
Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research , 53 ( 6 ) s. 579-590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
102079
Posten skapad:
2009-11-23 17:35
Posten ändrad:
2013-09-26 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007