transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola - kunskapsöversikt

Författare och institution:
Maj Asplund Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Gunni Kärrby (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den här kunskapsöversikten redovisas forskningsläget vad gäller sambandet mellan strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i förskolan och grundskolans första år. De strukturella faktorer som belyses är framförallt barngruppens storlek och sammansättning samt personaltäthet och personalens utbildningsnivå. Även andra strukturella förutsättningar av betydelse för verksamheten belyses, såsom den pedagogiska ledningens utformning och funktion samt förekomst av planering och uppföljning av den pedagogiska verksamheten. I kunskapsöversikten belyses två aspekter på kvalitet, dels hur väl verksamheterna uppfyller de mål som läroplanerna för förskolan och skolan förordnar, dels vilka effekter verksamheten har på lång sikt. Framförallt belyses hur väl barnomsorgen eller skolan tillgodoser barnens behov av utveckling och lärande som personalens behov av en god och tillfredsställande arbetsmiljö.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
små barns lärande, kvalitet, förskola, barnomsorg
Postens nummer:
102058
Posten skapad:
2009-11-23 15:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007