transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Die Qualität der Kinderbetreuung aus schwedischer Sicht.

Författare och institution:
Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Im W.E. Fthenakis & M.R. Textor (Eds.), Qualität von Kinderbetreuung. Konzepte, Forschungsergebnisse, internationaler Verleich,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Beltz
Förlagsort:
München
Publiceringsår:
1997
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
kinder, qualität der Kinderbetreuung
Postens nummer:
102026
Posten skapad:
2009-11-23 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007