transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marburg virus, or a story of preparedness

Författare och institution:
Andreas Diedrich (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Czarniawska, Barbara (2009) (ed.) Organizing in the face of risk and threat. , s. 25-49
ISBN:
978 1 84844 444 7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham, UK
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
101939
Posten skapad:
2009-11-20 13:14
Posten ändrad:
2009-11-20 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007