transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finns det genus i maskiner?

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Larsson, Göran (red.) Organisation, teknik och lärande. , s. 48-65
ISBN:
978-91-7331-249-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlssons
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
101902
Posten skapad:
2009-11-19 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007