transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsa och hölsorisker

Författare och institution:
Joseph Schaller (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-7360-364-5
Antal sidor:
8
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
101861
Posten skapad:
2009-11-18 18:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007