transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-assembled monolayer coating for normalization of surface enhanced Raman spectra

Författare och institution:
Anders Lorén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi, Chalmers); Johan Engelbrektsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi, Chalmers); Charlotte Eliasson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi, Chalmers); Mats Josefson (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi, Chalmers)
Publicerad i:
Nano Letters, 4 ( 2 ) s. 309-312
ISSN:
1530-6984
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate that the use of a self-assembled monolayer, consisting of a thiol derivative of Dabcyl, can be used to normalize surface enhanced Raman signals (SERS) with respect to varying enhancement. Chaotic assemblies of gold nanoparticles exhibit large spatial variation in enhancement. Our work shows that in such a system the signals from the reporting molecules in the SAM co-vary with the signal from the analyte solution. With this knowledge, a normalization procedure was used to increase the precision of the analyte signal by 1 order of magnitude, to 8-13%, fully acceptable for quantitative work.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi ->
Spektroskopi
Nyckelord:
self-assembled monolayer, SAM, surface enhanced Raman spectrocopy, SERS, normalization, principal components analysis, PCA, gold nanoparticle
Postens nummer:
101804
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2009-11-18 10:37
Posten ändrad:
2010-09-07 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007