transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musik, identitetsarbete och ungas informella lärande

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kulturvetenskaper & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Locus, ( 3-4 )
ISSN:
1100-3197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Musiken är ett system av symboler, koder och tecken, som unga använder för att skapa sig en plats i världen. Musiken gör det också möjligt för den enskilda individen att utforska sina inre psykiska landskap. Vilket är nog så viktigt i ungdomsåren. Musikens förmåga att koppla samman orden med emotionell expressivitet är en av anledningarna till att den fått så stor betydelse för dagens unga.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Ytterligare information:
http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12745&a=71184
Postens nummer:
101794
Posten skapad:
2009-11-18 09:43
Posten ändrad:
2011-06-28 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007