transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga subkulturer

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kulturvetenskaper & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Ungdomskulturer, Simon Lindgren (red),
ISBN:
978-91-40-66677-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerup
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
101786
Posten skapad:
2009-11-18 09:13
Posten ändrad:
2011-06-15 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007