transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld - några teoretiska, metodologiska och begreppsliga kartor

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Daniel Andersson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Det Mångreligiösa Sverige - Ett landskap i förändring, s. 37-284
ISBN:
978-91-44-0598-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Religion, religiositet, modernitet, postmodernitet, globalisering, religiös förändring
Postens nummer:
101766
Posten skapad:
2009-11-17 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007